Tilbage til forsiden Print SiteMap E-Mail
Hjem |  Kolofon |  Logon |  Sitemap | 
Dansk  English  Deutsch  Russian 
 
 

Grøn produktion

 

Danstoker’s kedelproduktion kan med rette kaldes grøn.
 
Alene de kedler Danstoker producerer til biobrændsel sparer miljøet for ca. 395.000 ton CO2 på årsbasis, men hertil kommer afgaskedler og economisers der udnytter røggassernes varme fra andre processer endnu bedre, samt de højere virkningsgrader på vore øvrige kedler, så det reelle tal er væsentligt større.
 
Men der hører mere til, bl.a.:

  • 2/3 af Danstokers medarbejderes tid anvendes på bio-kedler (CO2 neutrale produkter)
  • Over 99% af en Danstoker kedel kan genanvendes når kedlen skrottes (bæredygtig produktion)
  • Danstoker opvarmes selv med CO2 neutralt brændstof (Besparelse ca 500 ton CO2 /år).
  • Danstoker arbejder målbevist på at forbedre produktions processerne, så CO2 emissionen minimeres. 
  • osv.

     - en arbejdsplads der falder ind under Ren Teknologi.