Tilbage til forsiden Print SiteMap E-Mail
Hjem |  Kolofon |  Logon |  Sitemap | 
Dansk  English  Deutsch  Russian 
 
 

Bio Kanal-Røgrørskedler

 

Varmtvands-, Hedtvands- og Dampkedler

Direkte fyrede kedler eller indirekte fyrede kedler til udnyttelse af energi-indholdet fra ovne, forbrænding og forgasning

Type PFH

 

Danstoker biomassekedel type PFH, principskitse

 

Varmtvand:
200 - 5000 kW, Designtryk 4 bar-g, eller

Damp:

0,6 - 7,5 t damp/h, Designtryk indtil 24 bar-g

 
3-trækskedel med lukket forbrændingskammer
Brændsler: Tørt findelt biobrændsel

 

Danstoker biomassekedel type PFH

PFH kedel med stokeranlæg

 

 Type VP

Danstoker principskites af vertikal kedel type VP
Varmtvand og hedtvand:
1000 - 15000 kW, Designtryk indtil 16 bar-g

 
Multi-træks vertikal konvektions kedel til nedkøling af røggasser fra forbrændingsovne.
 
INTERN eller EKSTERN ekspansion for hedtvands udførelsen

Brændsler: Røggas fra forbrænding af tørre og våde bio-brændsler

 

 

 

Danstoker vertikal kedel på biomasseanlæg

Vertikal VP kedelanlæg

Special kedler

 

Til at nyttigøre restvarmen fra bio-fyrede ovne, een- eller flerkanalskedler

 

Varmtvand, Hedtvand

20.000 kW, Designtryk 32 bar-g, eller

Damp

27 t/h, Designtryk 32 bar-g

 

Speciel Danstoker kanalrøgrørskedel til biomasse