Tilbage til forsiden Print SiteMap E-Mail
Hjem |  Kolofon |  Logon |  Sitemap | 
Dansk  English  Deutsch  Russian 
 
 

Bio Røgrørskedler

 

Varmtvands-, og Hedtvands- og Dampkedler

Direkte fyrede åben bund kedler med panelvægs strålingspart og røgrørs konventionspart. Kedlerne placeres på forbrændingsrist, evt med en vandkølet bundpart.

Kan kombineres med en VP enhed til yderligere udnyttelse af energien.

Type Multimiser

Principskitse af Danstoker biomassekedel type Multimiser

Varmtvand:
220 - 4400 kW, Designtryk op til 6 bar-g

  
3-trækskedel med åben bund 

samt 5-trækskedel med by-pass, specielt til vådt brændsel
Brændsler: Alle biobrændsler 
 

 

Anlæg med Danstoker biomassekedel type Multimiser

Anlæg med Multimiser varmtvandskedel

 

Målskitse Danstoker biomassekedel type Multimiser

Download

 

Type VHS

Principskitse Danstoker biomassekedel type VHS

Varmtvand:
2000 - 7000 kW, Designtryk 6, 10 samt op til 18 bar-g

 
3-træks med åben bund
Brændsler: Alle biobrændsler

 

 

Målskitse Danstoker biomassekedel type VHS

Download

Type HHF

Principskitse Danstoker biomassekedel type HHF

Hedtvand:

525 - 7000 kW, Designtryk indtil 18 bar-g

 

INTERN eller EKSTERN ekspansion

3-trækskedel med åben bund

Brændsler: Alle biobrændsler

 

 

Hedtvandsanlæg med Danstoker biomassekedel 

 Hedtvandsanlæg

 

Type FVB & Type GVB

Principskitse Danstoker biomassekedel type FVB og GVB

Varmtvand:
1500 - 15000 kW, Designtryk 4, 6, 10 og 16 bar-g

 
3-træks kedel med åben bund og vertikal konvektionsdel samt

4 & 5-trækskedel med by-pass og vertikal konvektionsdel for konstant røggastemp. 

Brændsler: Designafhængig, f.eks. Flis og træpiller, briketter og halm (primært tørre brændsler) 

 

Danstoker biomassekedel type FVB

FVB kedel klar til forsendelse

 

Type VP

Principskitse Danstoker biomassekedel type VP
Varmtvand og hedtvand:
1000 - 15000 kW, Designtryk indtil 16 bar-g

 
Multi-træks vertikal konvektions kedel til nedkøling af røggasser fra forbrændingsovne.
 
INTERN eller EKSTERN ekspansion for hedtvands udførelsen.

Brændsler: Røggas fra forbrænding af tørre og våde bio-brændsler.
 

 

Danstoker lodret biomassekedel type VP

VP kedel klar til indsætning

TYPE Multisteam

Principskitse Danstoker lavtryks dampkedel for biomasse
Lavtryksdampkedel:
500 - 6500kg/h

 
3-trækskedel med åben bund
Brændsler: Alle biobrændsler 
 

 

Type DHF

Principskitse Danstoker panelvægs dampkedel for biomasse

Højtryksdampkedel:

800 - 13000 kg/h, Designtryk indtil 18 bar-g

 

3-trækskedel med åben bund

Brændsler: Alle biobrændsler

 

 

Anlæg med Danstoker biomasse dampkedel type DHF

Stokerfyrede DHF dampkedler

 

Målskitse Danstoker biomassekedel type DHF

Download

TILBEHØR OG SPECIALPRODUKTER 
 

Vandkølet fundament til Danstoker biomassekedel

 

♦ Vandkølede kedelunderpart'er (fundamenter)
♦ Economisere 
♦ Indfyringstunneler
♦ Danblast: Automatisk kedelrensning
♦ Etc.: Anlægs- og system specifikke