Tilbage til forsiden Print SiteMap E-Mail
Hjem |  Kolofon |  Logon |  Sitemap | 
Dansk  English  Deutsch  Russian 
 
 

Kombinerede Panelvægs-og røgrørs Biokedler:
 

Varmtvands-, og Hedtvands- og Dampkedler

Direkte fyrede kedler med panelvægs /vandrørs- strålingspart og røgrørs konventionspart

Type Combo Bio

 

Principskitse Danstoker kombineret vandrørs- og røgrørskedel type COMBO

Varmtvand, Hedtvand og Højtryksdamp:

3 - 20 MW eller 5 - 30 t/h, Designtryk indtil 40 bar-g
 
3-træks kombineret afstaget panelvæg- eller vandrørs- strålingspart med røgrørs konvektionspart.
Brændsler: Alle biobrændsler
 

 

 

 

Vandrørssektion i Danstoker COMBO kedel

Combo Bio strålingsdel

 

 

Anlæg med Danstoker COMBO kedel til biomasse

Anlæg under opbygning