Tilbage til forsiden Print SiteMap E-Mail
Hjem |  Kolofon |  Logon |  Sitemap | 
Dansk  English  Deutsch  Russian 
 
 

Absorptionsvarmepumper 

 

Danstoker’s absorptionsvarmepumper tager udgangspumkt i behovet for energioptimering.
 
En ekstra køling af røggasserne nyttiggør kondenseringsvarmen i vanddampen og forbedrer systemets virkningsgrad.

Absorptionsvarmepumpen drives i modsætning til en kompressor- varmepumpe af en højtemperatur energikilde i stedet for el.

 

  

 


Drivenergi:
-
Naturgas / Biogas

- Varme røggasser (ca. 400˚C )
- Hedtvand (min. 140˚C )
- Damp
 
Absorptionsvarmepumperne leveres med en køleeffekt på fordamperen fra 150kW til 5000kW.
 

Varmepumpen ”låner” energi fra systemet til at drive generatoren, og returnerer den lånte energi til anlægget sammen med den energi fordamperen trækker ud af spildvarmen (røggasserne).
 
Forholdet mellem den samlede afgivne energi og den ”lånte” energi er 1,7. Forholdet kaldes COP-værdien.

 

 

 

 


Det er muligt at køle røggasserne 5-10˚C under returvandets temperatur.
 

Brochure

Brochure Absorptionsvarmepumper

 

 

 

 

 

 

 

Andre muligheder for adsorption:

 - Optimering af solvarmepaneler

 - Fjernkøling eller komfortkøling

 - Optimering af virkningsgraden på

    varmeanlæg om vinteren samt

    omstilling til komfortkøling om

    sommeren.