Tilbage til forsiden Print SiteMap E-Mail
Hjem |  Kolofon |  Logon |  Sitemap | 
Dansk  English  Deutsch  Russian 
 
 

Kolofon

 

Danstoker A/S

Industrivej Nord 13

DK-7400 Herning

 

Tlf:       +45 99 28 71 00

Fax:     +45 99 28 71 11

E-mail:

 

Adm. Direktør: Jan Enemark

 

CVR Nr. 16147249

 

 

 

Informationerne på denne webside er omhyggeligt kontrolleret.

Desuagtet garanterer Danstoker A/S ikke for rigtigheden og fuldstændigheden af informationerne, såvel som opdateringen af disse informationer.

Dette gælder også for direkte og indirekte henvisninger og links på denne side.

Danstoker A/S kan ikke holdes ansvarlig for indholdet af internetsider som vises i forbindelse med brugen af sådanne links.

Danstoker A/S forbeholder sig ret til, uden forudgående varsel, at ændre eller foretage tilføjelser til allerede fremførte informationer.

Danstoker A/S hæfter på ingen måde for direkte eller indirekte skader, herunder for driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab, der måtte opstå som følge af informationerne på denne web-side eller de dertil knyttede henvisninger og links.